Biblija i Teologija
(Resursi i Trening za Vas!)

any53.JPG

Thank you for visiting
any of the sites below!  


Each time you click
on the link

from here on our site
and make a purchase,
a small commission will be given to us to help fund the Internet, translation and printing ministries
of BTRT!


Enjoy your visits - and we thankyou for supporting the BTRT ministry while you shop!

btrt.net     &     biblija-i-teologija.com


 

 

 

DOBRO DOŠLI!!!     WELCOME!!!

 

 

 

 

Drago nam je što ste odlučili posjetiti

našu web stranicu! 

 

Na ovoj stranici ćete pronači nekoliko različitih dijelova. Kada kliknete na tabulator dat iznad, to će vas odvesti na određene dio naše stranice. Svaki dio ima svoj vlastiti set navigacionih tabulatora.


 Ukoliko se želite vratiti na ovu stranicu, trebate pritisnuti dugme "Back" u vašem browser-u, ili ukucati "btrt.net" ili "biblija-i-teologija.com" ponovo kako biste posjetili drugi dio stranice. 


Molimo obratite paznju na to da je za dio pod nazivom "Personnel" potrebna lozinka.  Ukoliko imate pitanja, molimo obavijestite nas, pokušačemo vam pomoći! 

 

Hvala,

BTRT Tim

 

  

 

We are glad that you have chosen to visit our website!

 

This site has several different parts.  When you click a tab above, you will be taken to a section of our website.  Each section will then have it's own set of tabs for navigation. 

 

If you want to return to this page, you will need to hit your browser's "Back" button, or you will need to type in "btrt.net" or "biblija-i-teologija.com" again in order to visit another section of the site. 


Please note that the "Personnel" section of the site requires a password.  If you have any questions, please let us know and we will try to help! 

  

Thank you,

BTRT Team


 
Sarajevo 

 

IZJAVA VJEROVANJA

 

 

MI VJERUJEMO da Sveto Pismo, koje se sastoji od Starog i Novog Zavjeta, originalno potiče od Boga, da je božanski nadahnuto, bez greške, nepogrešivo i potpuno pouzdano i da je vrhovni autoritet u svim pitanjima vjere i ponašanja.

 

MI VJERUJEMO u jednog Boga, Kreatora svega, vječno postojećeg u tri osobe, a to su: Otac, Sin i Sveti Duh.

 

MI VJERUJEMO u našeg Gospoda Isusa Krista, Boga manifestovanog u tijelu, Njegovo djevičansko rođenje, bezgrešan život, božanska čudesa, zastupničku i pomirujuću smrt na krstu, tjelesno uskrsnuće, uspeće i uzdignuće, posrednički rad i lični , skori i očigledni povratak u sili i slavi.

 

MI VJERUJEMO da su Adam i Eva stvoreni na sliku Božiju, iskušani od Sotone, boga ovog svijeta, i pali; da je njihov grijeh prešao na sve ljude, koji su, posljedično, izgubljeni i nisu u stanju da se sami spase od srdžbe Božije i koji imaju potrebu za spasenjem.

 

MI VJERUJEMO da je spasenje dar od Boga onima koji se pokaju i lično vjeruju u Isusa Krista;da se to dešava po Božijoj milosti kroz prolivenu krv Gospoda Isusa Krista i obnavljanje po Duhu Svetom.

 

MI VJERUJEMO u Boga, Svetog Duha koji živi u svim vjernicima omogućavajuči im da žive svete živote i da svjedoče i rade za Gospoda Isusa Krista uprkos suprotstavljanju svijeta, tjelesnog, i Sotone.

 

MI VJERUJEMO u duhovno jedinstvo svih pravih vjernika, u univerzalnu Crkvu, Tijelo Kristovo.

 

MI VJERUJEMO u uskrsnuće i spašenih i izgubljenih; onih koji su spašeni u uskrsnuće u vječni život s Bogom, onih koji su izgubljeni u uskrsnuće u vječnu osudu, odvojeni od Boga.

 

MI VJERUJEMO da je Krist komandovao Crkvi da ide u svijet i da načini sljedbenike od svih naroda, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetog Duha, i učeći one koji vjeruju da čine sve što je Krist komandovao.

 

 

 

 

   STATEMENT OF FAITH 

 

 

WE BELIEVE that Christ commanded the Church to go into all the world and make disciples of all peoples, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching those who believe to obey all that Christ commanded.  

 

WE BELIEVE that the Holy Scriptures, consisting of Old and New Testaments, were originally given by God, divinely inspired, without error, infallible, and are entirely trustworthy and the supreme authority in all matters of faith and practice. 

 

WE BELIEVE in one God, Creator of all things, eternally existent in three persons: Father, Son and Holy Spirit.

 

WE BELIEVE in our Lord Jesus Christ, God manifest in the flesh, His virgin birth, sinless life, divine miracles, vicarious and atoning death on the cross, bodily resurrection, ascension and exaltation, mediatorial work, and personal, imminent, and visible return in power and glory.

 

WE BELIEVE that Adam and Eve, created in the image of God, were tempted by Satan, the god of this world, and fell; that their sin has passed to all people, who as a result are lost, are unable to save themselves from the wrath of God, and need to be saved.

 

WE BELIEVE that salvation is a gift of God to those who repent and personally believe in Jesus Christ; that it is accomplished by God's grace through the shed blood of the Lord Jesus Christ and regeneration by the Holy Spirit.

 

WE BELIEVE in God the Holy Spirit who indwells all believers enabling them to live holy lives, and to witness and work for the Lord Jesus Christ despite opposition from the world, the flesh, and Satan.

 

WE BELIEVE in the spiritual unity of all true believers, the universal Church, the Body of Christ.


WE BELIEVE in the resurrection of both the saved and the lost; they that are saved unto the resurrection of eternal life with God, they that are lost unto the resurrection of eternal condemnation separated from God. 

 

   

B.T.R.T. / BIBLIJA i TEOLOGIJA

Email:   info@btrt.net
ili
info@biblija-i-teologija.com

Website: www.btrt.netCopyright © btrt.net -- 2004-12